mail sklep@e-kupiec.com.pl    phone 22 751 25 52   phone 668 691 283   phone 668 691 206

Peszle i rury karbowane

PESZEL Z PILOTEM 20/16 RGSp 750N (1SZT=50MB)

PESZEL Z PILOTEM 20/16 RGSp 750N (1SZT=50MB)

brutto: 49,20 zł
(netto: 40,00 zł)
Do koszyka
PESZEL Z PILOTEM 320N PCV  25MB 18/13,5

PESZEL Z PILOTEM 320N PCV 25MB 18/13,5

brutto: 19,07 zł
(netto: 15,50 zł)
PESZEL Z PILOTEM 320N PCV  25MB 23/18

PESZEL Z PILOTEM 320N PCV 25MB 23/18

brutto: 24,91 zł
(netto: 20,25 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL 14/9  25MB

RURA KARBOWANA PESZEL 14/9 25MB

brutto: 8,92 zł
(netto: 7,25 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL 16/12  25MB

RURA KARBOWANA PESZEL 16/12 25MB

brutto: 10,43 zł
(netto: 8,48 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL Ø 18/13,5  25MB

RURA KARBOWANA PESZEL Ø 18/13,5 25MB

brutto: 11,54 zł
(netto: 9,38 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL 20/16  25MB

RURA KARBOWANA PESZEL 20/16 25MB

brutto: 12,27 zł
(netto: 9,98 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL 23/18  25 MB

RURA KARBOWANA PESZEL 23/18 25 MB

brutto: 11,07 zł
(netto: 9,00 zł)
RURA OSŁONOWA DO KABLI DVR RHDPEK-F 50 50MB

RURA OSŁONOWA DO KABLI DVR RHDPEK-F 50 50MB

brutto: 180,00 zł
(netto: 146,34 zł)
RURA OSŁONOWA DO KABLI DVR RHDPEK-F 75 50MB

RURA OSŁONOWA DO KABLI DVR RHDPEK-F 75 50MB

brutto: 204,00 zł
(netto: 165,85 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL 28/23 50MB

RURA KARBOWANA PESZEL 28/23 50MB

brutto: 23,45 zł
(netto: 19,07 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL 36/29 50MB

RURA KARBOWANA PESZEL 36/29 50MB

brutto: 36,56 zł
(netto: 29,72 zł)
PESZEL Z PILOTEM 16/11 RGSp 750N (1SZT=50MB)

PESZEL Z PILOTEM 16/11 RGSp 750N (1SZT=50MB)

brutto: 39,95 zł
(netto: 32,48 zł)
PESZEL Z PILOTEM RGSp 25/19 750N 50MB

PESZEL Z PILOTEM RGSp 25/19 750N 50MB

brutto: 73,80 zł
(netto: 60,00 zł)
PESZEL Z PILOTEM 32/27 RGSp 750N (1SZT=25MB)

PESZEL Z PILOTEM 32/27 RGSp 750N (1SZT=25MB)

brutto: 54,56 zł
(netto: 44,36 zł)
RURA OSŁONOWA DO KABLI DVR RHDPEK-F 40 50MB

RURA OSŁONOWA DO KABLI DVR RHDPEK-F 40 50MB

brutto: 168,01 zł
(netto: 136,59 zł)
RURA KARBOWANA PESZEL Ø 21/25 50m

RURA KARBOWANA PESZEL Ø 21/25 50m

brutto: 20,56 zł
(netto: 16,72 zł)